RUIMINGSDIENST VOOR AL UW RUIMINGSWERKEN IN Wortegem-Petegem

Met onze brede waaier aan ruimingswerken richten we ons tot de particulieren, de KMO’s, de industrie, de openbare besturen, de transportsector en de landbouw in Wortegem-Petegem, Elsegem, Moregem, Ooike, Petegem-aan-de-Schelde, Wortegem

We zijn snel ter plaatse als het moet, kennen na meer dan 30 jaar ons vak en beschikken over een aangepast wagenpark, degelijk materiaal en betrouwbare medewerkers. Ons bedrijf, vorige eeuw als eenmanszaak opgericht door Johan D’Haeye, is intussen en mede dankzij de volgende generatie, uitgegroeid tot een vennootschap met klantenkring over heel Zuid West-Vlaanderen en een gedeelte van Henegouwen.

 • Ruimingswerken (ledigen beerput of septische put) = overwegend particulier
 • Ledigen en reinigen van regenputten = overwegend particulier
 • Ledigen van vijvers & zwembaden; leegpompen van ondergelopen kelders = particulier
 • Ledigen en reinigen van vangputten = KMO (horeca, handelszaken, carwash, …)
 • Ledigen en reinigen industriële putten, waaronder olie-afscheiders = industrie & KMO
 • Ontstoppen afvoerleidingen, sifons, sanitaire toestellen = particulier en KMO
 • Camera inspectie (lokaliseren van problemen in het afvoersysteem) = particulier, KMO & industrie
 • Detecteren en oplossen geurhinder = particulier, KMO & industrie
 • Reinigen van industriële omgevingen & productielijnen = industrie
 • Reinigen van silo’s en andere opslagtanks = industrie & landbouw
 • Buitengebruik stellen mazout- of stookolietanks door opschuimen = particulier, KMO & landbouw
 • Leegzuigen en reinigen straatkolken; straatvegen = openbare besturen
 • Loonwerken (bemesten, bewerken, zaaien en maaien van akkers) = landbouw
 • Mestophaling en mestverwerking = landbouw (varkenskwekerijen)
 • Kip- en tankvervoer = transportsector, landbouw & KMO (bouwsector)

ONZE TROEVEN ALS RUIMDIENST IN Wortegem-Petegem

SNELLE SERVICE

Overgelopen toilet? Kwalijke geur ineens? Borrelende geluiden in de buizen? We begrijpen dat dergelijke kwesties snel opgelost moeten geraken.

EXPERTISE

Met onze 30 jaar ervaring in cleaning weten we wat er moet gebeuren en horen of zien we soms al waar het probleem zit.

WAGENPARK

Een volledig uitgerust wagenpark en aan alle omstandigheden geschikt materiaal maken dat we iedere interventie tot een goed einde brengen.

VOOR ALLE RUIMINGSWERKEN EEN PROFESSIONELE OPLOSSING

KEURINGEN

Auditnummer: VCA – Version 2008/5.1

Certificaatnummer: 2046275315

Ruim- en ontstoppingsdienst.
Hogedruk- en rioolreiniging.
Camera-inspectie van riolen.
Transport van mest, slib & afvalstoffen onder ADR.

Auditnummer: 14/0342

Certificaatnummer: 746611650525

Sectorgids en autocontrole voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Auditnummer: 14/03426

Certificaatnummer: 622338450822

IKKB Standaard voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Certificaatnummer: 101585