GEURHINDER

Vieze geuren in de badkamer, keuken, garage, living, kantoor enz. zijn hinderlijk en genant maar somtijds onverklaarbaar. Hun oorzaak ligt vaak aan afvoerproblemen.

Onze expertise, de rookmachine en de rioolcamera zullen de oorzaak van de geurhinder achterhalen en precies lokaliseren. De rookgenerator blaast rook in de afvoerleidingen; deze ontsnapt daar waar zich lekkages door scheurtjes, barstjes, losgekomen koppelingen en dergelijke, voordoen. Camera’s brengen de probleemlocatie(s) in het buizensysteem in beeld door middel van zender en ontvanger en de opnames worden geregistreerd. Ze zijn bijzonder nuttig maar bij geurproblemen niet altijd toereikend.

De juiste diagnose brengt ons onmiddellijk tot de geschikte en definitieve oplossing: de noodzakelijke aanpassingen worden door onszelf gedaan ofwel door uw installateur sanitair die van ons een briefing ontvangt.

DE OORZAKEN

Geurhinder of stank in huis, badkamer, keuken, garage of op kantoor wordt meestal veroorzaakt door:

  • Een lek in de riolering of afvoerleidingen door ouderdom, gebrek aan rubberafdichting of verlijming, verzakkingen, …
  • Vervuilde, ontoereikend afgedichte of verkeerd geplaatste sifons, klokputten, controleputten, bezinkputten en dergelijke
  • Verborgen afvoeren en putten
  • Onnauwkeurig aangesloten sanitaire toestellen
  • Spouwmuren

KEURINGEN

Auditnummer: VCA – Version 2008/5.1

Certificaatnummer: 2046275315

Ruim- en ontstoppingsdienst.
Hogedruk- en rioolreiniging.
Camera-inspectie van riolen.
Transport van mest, slib & afvalstoffen onder ADR.

Auditnummer: 14/0342

Certificaatnummer: 746611650525

Sectorgids en autocontrole voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Auditnummer: 14/03426

Certificaatnummer: 622338450822

IKKB Standaard voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Certificaatnummer: 101585