INDUSTRIEEL REINIGEN

We reinigen productielijnen, silo’s, tanks, afscheiders, ventilatiesystemen, loodsen en gevels onder zowel hoge als lage druk. Voor het transport van het restafval en spoelwater zijn we ADR vergund.

Met deze service richten we ons tot de industrie, landbouw en overheid van Zuid West-Vlaanderen:

  • Industriële schoonmaak productielijnen: een goed getimed onderhoud van het machinepark vermijdt stilstanden en defecten, optimaliseert de productietijd en verhoogt de levensduur van de installaties. De verlofperiodes zijn daarvoor het ideale moment.
  • Reinigen voersilo’s bij productwissel of volgens vast schema met doel de aangekoekte resten te verwijderen en zodoende schimmelvorming te voorkomen.
  • Industrieel reinigen overige opslagsilo’s en vloeistoftanks.
  • Leegzuigen en spoelen van vet- & olieafscheiders.
  • Schoonmaken en het ontstoffen van fabrieks- & productiehallen; zo nodig gebinten, koepels, lichtstraten, oversteken, gevels, afvoeren, ventilatieroosters enz. inbegrepen.
  • Kuisen van lucht- & ventilatiekanalen om dysfuncties, capaciteitsverlies, kwalijke geuren, schimmels, bacteriën, allergische reacties en ademhalingsstoornissen te voorkomen. Luchtkanaalreiniging dient periodiek te gebeuren.
  • Voor het schoonvegen van wegen, opritten en straatgoten beschikken we over een uitgeruste borstelwagen. Straatkolken ledigen en reinigen we door middel van een vacuümwagen, of als het niet anders kan, handmatig.

Reinigen van muur: voor/tijdens/na

KEURINGEN

Auditnummer: VCA – Version 2008/5.1

Certificaatnummer: 2046275315

Ruim- en ontstoppingsdienst.
Hogedruk- en rioolreiniging.
Camera-inspectie van riolen.
Transport van mest, slib & afvalstoffen onder ADR.

Auditnummer: 14/0342

Certificaatnummer: 746611650525

Sectorgids en autocontrole voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Auditnummer: 14/03426

Certificaatnummer: 622338450822

IKKB Standaard voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Certificaatnummer: 101585