KIP- EN TANKTRANSPORT

We doen alle kip- en tanktransport in binnen- en buitenland, voornamelijk Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Er wordt altijd conform de Belgische regelgeving gewerkt en zijn ADR vergund.

Kiptransport

Voor het transport van onder andere suikerbieten, grind, zand, aarde, stalmest, granulaten, enz. worden de kipopleggers ingezet.

Tanktransport

De tankopleggers dienen dan weer om vloeistoffen als water, liquide mest en slib te vervoeren. Ze zijn uitgerust met Börgerpomp, extra zuigdarmen en een interne spoelleiding voor het reinigen.

KEURINGEN

Auditnummer: VCA – Version 2008/5.1

Certificaatnummer: 2046275315

Ruim- en ontstoppingsdienst.
Hogedruk- en rioolreiniging.
Camera-inspectie van riolen.
Transport van mest, slib & afvalstoffen onder ADR.

Auditnummer: 14/0342

Certificaatnummer: 746611650525

Sectorgids en autocontrole voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Auditnummer: 14/03426

Certificaatnummer: 622338450822

IKKB Standaard voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Certificaatnummer: 101585