LOONWERK

Loonwerken

Voor de landbouw doen we volgende loonwerken met GPS gestuurde trekkers met precisie op 2 cm.

  • Injecteren van alle mestsoorten en slib (mestresidu) met verschillende injecteurs naargelang het akkerbouw of grasland betreft.
  • Voor akkers beschikken we evengoed over klassieke mestkarren waarbij de mest gespreid wordt.
  • Tevens zijn we uitgerust om drijfmest te mixen en te verpompen.
  • We organiseren alle transport met kipopleggers voor het weghalen of leveren van stalmest.
  • Het zaaiklaar maken van de akkers behelst: diepgronden, brekelen, ploegen en rotoreggen.
  • Met hoge precisie zaaien en maaien we alle gewassen, groenbemesters en gras.

Mestverwerking

De varkenshouderij kan bij ons terecht voor zijn mestverwerking: we halen op jaarbasis een verwerkingscapaciteit van 25.000 m³.

We zorgen voor het transport en de verwerking volgens het mestactieplan MAP 5.

De fosfaatrijke varkensmest is finaal te herleiden tot 3 restproducten: een fractie fosfor, te leveren aan gespecialiseerde composteringsbedrijven, een fractie slib of restmest, geschikt voor akker- en weidebemesting, een fractie effluent, te gebruiken als kaliumbemesting voor welbepaalde teelten.

ONS MESTVERWERKINGSPROCES

KEURINGEN

Auditnummer: VCA – Version 2008/5.1

Certificaatnummer: 2046275315

Ruim- en ontstoppingsdienst.
Hogedruk- en rioolreiniging.
Camera-inspectie van riolen.
Transport van mest, slib & afvalstoffen onder ADR.

Auditnummer: 14/0342

Certificaatnummer: 746611650525

Sectorgids en autocontrole voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Auditnummer: 14/03426

Certificaatnummer: 622338450822

IKKB Standaard voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Certificaatnummer: 101585