NEUTRALISEREN MAZOUTTANKS

Brandstoftanks die niet langer conform of niet meer in gebruik zijn, moeten ofwel verwijderd ofwel buiten gebruik gesteld worden. Verwijderen gebeurt door de stookolietank systematisch te verknippen en af te voeren. Neutraliseren is het opschuimen van het overbodig geworden exemplaar teneinde bodemverontreiniging uit te sluiten. Beide bewerkingen worden steeds voorafgegaan door grondige reiniging en wegbrengen van stookolieresten. Tanks die om technische redenen niet kunnen worden weggeruimd, mogen door ons worden opgevuld met schuim.

Wij leveren beide services voor zowel ondergrondse als bovengrondse stookolietanks en reservoirs en hebben daarvoor een wettelijke erkenning. Een attest van buitengebruikstelling is nodig, bijvoorbeeld voor de verkoop van uw onroerend goed.

ONZE WERKWIJZE

De werkwijze voor het neutraliseren van mazouttanks is als volgt:

  • Openen van het mangat van de mazouttank
  • Ledigen, ontgassen en reinigen van de binnenkant
  • Wegbrengen van residu en spoelwater en afleveren aan een erkend verwerkingsbedrijf
  • Opschuimen van de tank met polyurethaanschuim
  • In de andere gevallen: uitgraven en verwijderen van de brandstoftank
  • Afleveren van wettelijk attest van buitengebruikstelling bij opvullen
  • of verschrotingsattest ingeval van eliminatie
  • Ook in een latere fase kan een opgeschuimde stookolietank nog altijd worden verwijderd

KEURINGEN

Auditnummer: VCA – Version 2008/5.1

Certificaatnummer: 2046275315

Ruim- en ontstoppingsdienst.
Hogedruk- en rioolreiniging.
Camera-inspectie van riolen.
Transport van mest, slib & afvalstoffen onder ADR.

Auditnummer: 14/0342

Certificaatnummer: 746611650525

Sectorgids en autocontrole voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Auditnummer: 14/03426

Certificaatnummer: 622338450822

IKKB Standaard voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Certificaatnummer: 101585