ONTSTOPPINGEN

We doen alle ontstoppingswerken van afvoerleidingen met diameter gaande van 10 milimeter tot 3 meter in de regio Zuid West-Vlaanderen en de onderkant van Henegouwen.

Particulieren

 • Afvoerbuizen binnen en buiten
 • Sanitaire toestellen (WC, lavabo, douche, bad, …)
 • Keukentoestellen
 • Controleputten
 • Geurdetectie
 • Opsporen verborgen putten en rioleringen

Handelszaken

 • Afvoeren binnen en buiten
 • Sanitair
 • Grootkeukentoestellen
 • Putten
 • Geurdetectie
 • Opsporen verborgen putten en rioleringen

Industrie

 • Riolen en afvoeren tot 3 m dikte
 • Putten

Openbaar

 • Riolering
 • Straatkolken

ONZE TROEVEN

Gezien de omstandigheden maken snelheid en efficiëntie soms het verschil:
 • We weten de oorzaak te vinden: door ervaring en/of inspectie met camera met opname
 • De juiste plaatsbepaling van de verstopping brengt met zich dat breekwerk meestal niet nodig is
 • Naargelang de oorzaak kiezen we voor de juiste oplossing: reinigen onder druk, krachtig opzuigen, manueel verwijderen obstakels, …
 • We beschikken over rioolafsluiters, teneinde aan een afgesloten stuk riool of afvoer te kunnen werken
 • Indien nodig wordt alles wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

DE OORZAKEN

Verstoppingen kunnen verschillende oorzaken hebben: de meest voorkomende zijn:
 • Vuilophopingen in de buizen (zepen, tandpasta, haren, vetten, slib,…)
 • Vreemde objecten in de buizen (wc-blokjes, vochtige doekjes, tampons, speelgoed, ingroei van boomwortels)
 • Verkalkingen
 • Verzakkingen in het buizensysteem
 • Slecht geplaatste afvoerleidingen
Voor elk van deze beschikken we over de juiste remedie en het juiste geschikte materiaal.

KEURINGEN

Auditnummer: VCA – Version 2008/5.1

Certificaatnummer: 2046275315

Ruim- en ontstoppingsdienst.
Hogedruk- en rioolreiniging.
Camera-inspectie van riolen.
Transport van mest, slib & afvalstoffen onder ADR.

Auditnummer: 14/0342

Certificaatnummer: 746611650525

Sectorgids en autocontrole voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Auditnummer: 14/03426

Certificaatnummer: 622338450822

IKKB Standaard voor aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Certificaatnummer: 101585